یکشنبه, 03 آبان 1394 ساعت 06:19

نمودار ارزش روز پرتفوی شرکت

نمودار ارزش روز پرتفوی شرکت از ابتدای سال 1394
چهارشنبه, 15 مهر 1394 ساعت 08:43

نمودار بازدهی شرکت

نمودار بازدهی شرکت از ابتدای سال تا 11 مهر 94
دوشنبه, 02 شهریور 1394 ساعت 03:56

نمودار بازدهی شرکت از ابتدای سال 1394

دوشنبه, 02 شهریور 1394 ساعت 03:54

نمودار ارزش روز پرتفوی شرکت

چهارشنبه, 03 تیر 1394 ساعت 10:52

عبور پرتفوی از مرز 9000 میلیارد ريال

ارزش سبد سرمایه گذاری های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از مرز 9000 میلیارد ريال عبور کرد .