دوشنبه, 28 ارديبهشت 1394 ساعت 08:15

مجمع عمومی عادی سالیانه اردیبهشت ماه 1394

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1394 در محل شرکت برگزار گردید .
دوشنبه, 28 ارديبهشت 1394 ساعت 07:36

مجمع عمومی فوق العاده اردیبهشت ماه 1394

مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1394 در محل شرکت برگزار گردید .
سه شنبه, 11 فروردين 1394 ساعت 14:59

مجمع عمومی فوق العاده اسفندماه 1393

در سالروز تاسیس شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت با دستور افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده از 100 میلیارد ريال به 6000میلیارد ريال افزایش یافت .
چهارشنبه, 01 بهمن 1393 ساعت 14:57

عبور پرتفوی از مرز 5000 میلیارد ريال

ارزش سبد سرمایه گذاری های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از مرز 5000 میلیارد ريال عبور کرد .
پنج شنبه, 01 آبان 1393 ساعت 14:56

عبور پرتفوی از مرز 3000 میلیارد ريال

ارزش سبد سرمایه گذاری های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از مرز 3000 میلیارد ريال عبور کرد .