هیات مدیره ادوار گذشته

 

اسم تصویر مدت سمت
 فرشاد حیدری   از 94/11/24 تا اردیبهشت 95 رئیس هیات مدیره
 عباس کمرئی   از 94/11/24 تا اردیبهشت 95 نایب رئیس هیات مدیره
علی شیخی از 92/11/24 تا بهمن 99 عضو هیات مدیره
از اسفند 98 مرداد 99 عضو و رئیس هیات مدیره
غلامحسین اصغر زاده زعفرانی   از 92/11/24 تا بهمن  94    عضو هیات مدیره
حمید مستور طهرانی   از اسفند 94 تا اسفند 97 رئیس هیات مدیره
بهزاد گلکار
 
   از مهر 95 تا بهمن 98  عضو هیات مدیره
از اسفند 98 تا مرداد 99 نایب رئیس هیات مدیره
 رحمان پلیمی   از خرداد 95 تا بهمن 96 نایب رئیس هیات مدیره
مرتضی سامی   از مهر 98 تا کنون  عضو هیات مدیره
حسین کفتانی   از مرداد 98 تا کنون  عضو موظف هیات مدیره
عبدالحسین صادقی باطانی     از 92/11/24 تا مرداد 99 مدیر عامل و عضو هیات مدیره