دوشنبه, 02 شهریور 1394 ساعت 03:56

نمودار بازدهی شرکت از ابتدای سال 1394

دوشنبه, 02 شهریور 1394 ساعت 03:54

نمودار ارزش روز پرتفوی شرکت

چهارشنبه, 03 تیر 1394 ساعت 10:52

عبور پرتفوی از مرز 9000 میلیارد ريال

ارزش سبد سرمایه گذاری های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از مرز 9000 میلیارد ريال عبور کرد .
دوشنبه, 28 ارديبهشت 1394 ساعت 08:15

مجمع عمومی عادی سالیانه اردیبهشت ماه 1394

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1394 در محل شرکت برگزار گردید .
دوشنبه, 28 ارديبهشت 1394 ساعت 07:36

مجمع عمومی فوق العاده اردیبهشت ماه 1394

مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1394 در محل شرکت برگزار گردید .