چهارشنبه, 03 تیر 1394 ساعت 10:52

عبور پرتفوی از مرز 9000 میلیارد ريال

ارزش سبد سرمایه گذاری های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از مرز 9000 میلیارد ريال عبور کرد .

خواندن 1595 دفعه