دوشنبه, 15 ارديبهشت 1393 ساعت 08:06

اولین مجمع عمومی سالیانه شرکت

اولین مجمع عمومی سالیانه شرکت با حضور 100درصد سهامداران با ریاست آقای فرشاد حیدری برگزار گردیده . با توجه به دوره مالی شرکت که از 1392/12/11 لغایت 1392/12/29 بوده است ، فعالیت خاصی در شرکت صورت نپذیرفت . گزارش عدم فعالیت شرکت در مجمع مطرح گردید و صورت های مالی شرکت تصویب شد .

خواندن 1590 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 11 خرداد 1394 ساعت 18:16